top of page

LEDELSESUDVIKLING

God ledelse er som enkeltstående element den vigtigste faktor, når man skal forbedre produktiviteten og kvaliteten i en virksomhed.

At være en dygtig leder kræver en stræk interpersonel kompetence samt en god forretningsforståelse. Begge dele kan læres. Lederudvikling handler derfor i bund og grund om to ting: Udvikling af forretningen og udvikling af lederne.

I forretningsudvikling ligger, at vi bistår jer med at identificere vigtige og forretningskritiske projekter. Nogle gange handler det om fundamentale forhold som vision, mission eller værdier. Andre gange om noget mere kortsigtet som eksempelvis optimeringsprojekter. Vi arbejder frem mod, at lederne skal kunne placere lederteamets og egen afdelings udvikling i en større strategisk sammenhæng. Vi sikrer dem de rette rammer og værktøjer til succesfuldt at kunne implementere strategien, og gennem denne øgede indsigt og kompetenceudvikling, skabes en kraftig fælles bevægelse i strategiens retning.

Udviklingen af ledere som team og individuelt, skal styrke jeres indbyrdes relation og handlekraft. Redskabet til udviklingen er lederen selv, og målet er at skabe bevidsthed om egne og teamets kompetencer og blind-spots for herigennem at højne ledelseskraften.

bottom of page