top of page

MEDARBEJDERUDVIKLING

Et af de muligvis største potentialer i nutidens virksomheder, er mængden af energi og engagement hos medarbejderne. Men det er ikke alle virksomheder, der formår at skabe de rette rammer for at frisætte dette potentiale.

Kan vi højne følelsen af ejer- og lederskab hos alle medarbejdere, er effekten massiv – og det kan måles på både bundlinje og medarbejdertilfredshed.

 

Et medarbejderudviklingsforløb involverer alle eller en større gruppe af medarbejdere. Gennem et sådant forløb arbejdes der frem mod at flere medarbejdere:​

  • ønsker indflydelse og et større medansvar

  • er i stand til at træffe bevidste beslutninger på det rette grundlag

  • arbejder målrettet for at deres egen arbejdsindsats bidrager til virksomhedens succes

Forudsætningen for at nå hertil bygger på tre ting. Medarbejderne skal:​

  1. Have en klar forståelse for virksomhedens strategi og deres individuelle bidrag.

  2. Involveres i virksomhedens udvikling.

  3. Agere ud fra et fælles mindset.

Gennem, en medarbejderudviklingsproces  arbejder vi med alle tre dele. Vi skaber bevidsthed om medarbejderens medindflydelsesmulighed og -pligt – men arbejder også med hvordan denne balanceres, så gode medarbejdere ikke presses ud over deres personlige ydeevne. Det siges, at en virksomhed kun er så god, som medarbejderne gør den – så hvis vi kan flytte de enkelte medarbejdere, kan den samlede effekt være stor.

bottom of page