top of page

ORGANISATIONSUDVIKLING

Organisationers overordnede formål er at lykkes med den strategi, der er valgt. Derfor skal en organisation over tid udvikles, så den forsat kan leve op til strategien.

 

Organisationsudvikling handler i bund og grund om at lukke det gab, der er mellem strategiens krav og den nuværende organisations tilstand, så organisationen bedst muligt kan udføre strategien.

 

Organisationsudvikling går ikke kun ud på at implementere den rette struktur. Det drejer sig også om at finde det rigtige match mellem struktur, processer, kompetencer, kultur og ledelse, så disse sammenlagt understøtter organisationens evne til at udføre strategien. Strømlinede processer kan være fine, men hvis strukturen eksempelvis ikke understøtter samarbejde på tværs, eller hvis medarbejdernes kompetencer er de forkerte, er det vanskeligt at opnå det ønskede resultat.

 

Hos Cassøe Consulting hjælper vi jer i gang med at afdække, hvilken indsats der er den rette for jeres organisation.

 

Organisationsudvikling forløber oftest over flere faser og tager altid udgangspunkt i netop jeres aktuelle situation:

  1. fase: En organisationsanalyse, der skal fastsætte mål og indhold for det fremadrettede forløb. Analysen udarbejdes gennem involvering af organisationen, og på denne baggrund udarbejdes en plan for det fremadrettede forløb.

  2. fase: Umiddelbare og nemt tilgængelige tiltag implementeres for at kick starte udviklingen og hurtigt skabe de første resultater. Samtidigt designes de tungere løsninger i samarbejde med organisationen.

  3. fase: Den ønskede udvikling gennemføres som et program/projekt, hvor der sideløbende arbejdes med forandringsledelse samt medarbejder- og lederudvikling.

bottom of page