top of page

PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE

ÆRLIG OG LIGEFREM FEEDBACK - MED DEN GODE INTENTION

Vi insisterer på at adressere de emner, vi mener er vigtigst for jeres forretning - også selv om det kan være svært. Vi kombinerer analytisk tænkning med intuitiv menneskelig forståelse. Vi ’går tæt på’ og giver ærlig og ligefrem feedback relateret til både jer og jeres forretning. 

INVOLVERING FRA START 

Mennesker støtter det, de selv har skabt. Involvering er derfor afgørende. Vi støtter princippet om at lade forandringer vokse ’fra neden’ frem for at blive dikteret fra oven. Vi vægter at skabe løsninger, som både ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere kan se sig selv i.

PROCESSEN ER EN DEL AF RESULTATET

Mennesker er omdrejningspunktet i organisationer. Reel værdiskabelse ligger derfor i at udvikle mennesker. Vi videnoverfører, mens vi arbejder. Det gør vi ved at inddrage jer i udviklingsopgaver og -refleksioner og lade jer eje og drive udviklingen. Kompetenceudvikling og øget proces- og projekforståelse er dermed en væsentlig del af vores rådgivningsydelse - processen er en vigtig del af resultatet.

VI MÅLER OS SELV PÅ DEN EFFEKT, VI SKABER I PRAKSIS

Sat på spidsen, vægter vi konkret udvikling og forandring over lange analyser og udredninger. Vores arbejde skal være praktisk og anvendeligt – ikke teoretisk og abstrakt – og det skal gøre en direkte forskel i jeres dagligdag. I skal, efter en udviklingsproces, med det samme kunne begynde at tage små konkrete skridt i den ønskede retning. For jo før det sker, jo større er sandsynligheden for, at vi gør en reel forskel for jer – og vi stopper ikke før det virker. 

HØJ FAGLIGHED OG ETISK STANDARD I DAGLIG DRIFT OG LEDELSE 

Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard, og derfor efterlever vi også managementrådgivernes  etiske kodeks i vores arbejde.

Læs om vores metodiske tilgang her.

bottom of page